کد سی شارپ تغییر اندازه آبجکت در یونیتی

;public Gameobject player

player.Transform.Localscale= New Vector3 (2f,2f,2f);