نصب نرم افزار یونیتی 

آموزش نصب نرم افزار یونیتی  

پیشنهاد می شود از نسخه ی ۵ به بالا استفاده کنید.  

توجه کنید: dvd   این نرم افزار را تهیه کنید، نسخه های دانلودی را بهتون پیشنهاد نمیکنم.

 بصورت تصویری ادامه میدم:

نصب کرک هم به این صورت است:

 و تمام.