آموزش بازی سازی

-

به نام خدا

دانلود بازی یورجن

ادامه مطلب...
۱۵ آبان ۹۷ ، ۰۰:۳۲ ۰ نظر
جواد شیبانی

حرکت پلیر و تغییر انیمیشن آن در یونیتی سی شارپ

ادامه مطلب...
۰۵ آبان ۹۷ ، ۰۳:۲۶ ۰ نظر
جواد شیبانی

رفتن به scen دیگر در یونیتی سی شارپ

ادامه مطلب...
۰۵ آبان ۹۷ ، ۰۳:۱۲ ۰ نظر
جواد شیبانی

تبدیل متغیر عدد به نوشته و نمایش آن در یونیتی سی شارپ

Public Textmesh txt;

Public int score=100;

Void Start (){

txt.text=score.tostring();

}

یک تکست به صحنه اضافه می کنید و به txt نسبت میدهید.

کد بالا مقدار score که از نوع int هست را به string تبدیل و در txt به نمایش در می آورد.

۰۵ آبان ۹۷ ، ۰۲:۳۵ ۰ نظر
جواد شیبانی

کد سی شارپ برخورد دو آبجکت و اجرای یک دستور در یونیتی. OnCollisionEnter

ادامه مطلب...
۰۵ آبان ۹۷ ، ۰۲:۲۳ ۰ نظر
جواد شیبانی

حرکت نرم آبجکت در یونیتی سی شارپ

ادامه مطلب...
۰۵ آبان ۹۷ ، ۰۲:۰۹ ۰ نظر
جواد شیبانی

اضافه کردن صدا در یونیتی سی شارپ

ادامه مطلب...
۰۵ آبان ۹۷ ، ۰۲:۰۲ ۰ نظر
جواد شیبانی

اجرای کد بعد از گذشت زمان مشخص و تکرار آن در یونیتی سی شارپ InvokeRepeating

ادامه مطلب...
۰۵ آبان ۹۷ ، ۰۱:۴۶ ۰ نظر
جواد شیبانی

اجرای کد بعد از گذشت زمان مشخص در یونیتی سی شارپ Invoke

ادامه مطلب...
۰۵ آبان ۹۷ ، ۰۱:۳۹ ۰ نظر
جواد شیبانی

وارد کردن نیرو به آبجکت Addforce

ادامه مطلب...
۰۵ آبان ۹۷ ، ۰۱:۱۴ ۰ نظر
جواد شیبانی

کد سی شارپ از بین بردن در یونیتی Destroy

ادامه مطلب...
۰۵ آبان ۹۷ ، ۰۰:۳۱ ۰ نظر
جواد شیبانی

ساختن آبجکت با کد در یونیتی (سی شارپ) Instantiate

ادامه مطلب...
۰۵ آبان ۹۷ ، ۰۰:۲۵ ۰ نظر
جواد شیبانی

تفاوت کد سی شارپ GetKey و GetKeyDown در یونیتی

ادامه مطلب...
۰۵ آبان ۹۷ ، ۰۰:۱۷ ۰ نظر
جواد شیبانی

کد سی شارپ چرخش آبجکت در یونیتی

ادامه مطلب...
۰۵ آبان ۹۷ ، ۰۰:۰۱ ۰ نظر
جواد شیبانی

کد سی شارپ تغییر اندازه ی آبجکت در یونیتی

کد سی شارپ تغییر اندازه آبجکت در یونیتی

ادامه مطلب...
۰۴ آبان ۹۷ ، ۲۱:۵۹ ۰ نظر
جواد شیبانی

نوع متغیر ها در سی شارپ یونیتی

چرخش تصویر

نوع متغیرها در سی شارپ یونیتی

ادامه مطلب...
۰۴ آبان ۹۷ ، ۲۱:۳۱ ۰ نظر
جواد شیبانی

آموزش نصب یونیتی

نصب نرم افزار یونیتی 

ادامه مطلب...
۰۳ آبان ۹۷ ، ۰۰:۲۶ ۱ نظر
جواد شیبانی