چرخش تصویر

نوع متغیرها در سی شارپ یونیتی

Public

 و 

 Private

Public از داخل Editor  قابل تغییر است.

Private مقدار دهی و تغییر  آن فقط داخل اسکریپت امکان پذیر است.

نکته: برای تعریف متغیر ها به حروف کوچک و بزرگ توجه کنید.

مثال

Private int num

Public int num